FIPS

Klant: Privaat
Locatie: Schuiferskapelle
Gebouw: Woning
Scope: Toegangscontrole

Project Details

Over het Project

De woning werd beveiligd met een toegangscontrole systeem. Een klavier is geplaatst bij alle buitendeuren en enkele binnendeuren. Ook de garagepoorten werden uitgerust met een klavier.

Uitvoering van het project

Na een plaatsbezoek werd samen met de klant het type klavier en het aantal bepaald. Na de kabelwerken konden alle units geïnstalleerd worden. Wegens het aantal units en gebruikers werd ook een bijkomende controller geplaatst. Dit laat toe om de volledige installatie centraal te beheren. Om de veiligheid te garanderen werd het volledige toegangscontrole systeem in een gescheiden vlan geplaatst.

Door het gebruik van een centrale controller en de cloud integratie is een geavanceerd maar gebruiksvriendelijk toegangscontrole systeem van 2N opgeleverd.

Ontwerp en uitdagingen

  1. Het toegangscontrole systeem moet beheerbaar zijn via de Cloud.
  2. Er moet een koppeling gemaakt worden tussen het bestaande alarm systeem en het nieuwe toegangscontrole systeem.